gps tracking คืออะไร

gps tracking คืออะไร รู้ถึงสถานะต่างๆ ของสิ่งที่เราต้องการติดตาม gps tracking คืออะไร ไม่ว่าจะเป็นคน หรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง ในขณะนี้ ฯลฯทราบถึงรายงานย้อนข้างหลังหลายๆ อย่างในระบบยานพาหนะได้ อาทิเช่น การคำนวนวิธีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน ความเร็วทันใจเกินเจาะจง การหน้าจอดติดเครื่องจักร เป็นต้น เหตุเพราะทั่วๆไปผู้ให้บริการ ระบบ GPS Tracking (realtime) ส่วนใหญ่จะมีรายงานย้อนหลังให้ สำหรับใช้ในพิจารณาข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง เพราะเหตุว่าสามารถรู้ตำแหน่ง และความรวดเร็วของยานพาหนะในขณะนี้ได้ ส่งผลให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้ เมื่อมีความประพฤติปฏิบัติเสี่ยงต่อการประสบอุบัติต้นสายปลายเหตุ gps tracking คืออะไร รวมทั้งบางผู้ผลิตสามารถมีระบบแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติมายังผู้กำกับการ เพื่อที่จะแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถได้ในทันทีทันใด ที่มีต้นสายปลายเหตุเสี่ยงตามข้อตกลง ได้แก่ “วิ่งรวดเร็วทันใจเกินที่ระบุ” หรือ “วิ่งออกนอกเส้นทางที่คิดแผนไว้” ฯลฯ เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​ติด GPS รถยนต์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีการันตีด้วยประกาศนียบัตรมากมาย ทีมวิศวกรชั้นนำระดับประเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ Call Center… Continue reading gps tracking คืออะไร